logoEen project van Gert Uphoff.

Wat kost e.e.a.

Voor het samenstellen van een website voor uw koor - die in eerste instantie door de coördinator in overleg met u wordt gebouwd en opgeleverd - is het volgende van belang:

 • U dient een redelijke ervaring in het gebruik van Pc's te hebben; vooral ervaring met producten zoals Word, Excel is nuttig maar niet persé noodzakelijk.
 • Heeft u al ervaring met Joomla! ? Dan zult u zeer snel resultaat boeken!  
 • Om aanspraak te kunnen maken op implementatie en ondersteuning van de projectcoördinator, uw website bij Combell onder te brengen.
  Daartoe dient u minimaal een Business contract (50Gb opslagruimte) af te sluiten. U gaat een contract met Combell aan en dient de jaarlijkse factuur rechtstreeks aan hen te voldoen. Indien u het technisch onderhoud via de projectcoördinator laat plaatsvinden ontvangt u 20% korting !
 • Lees ook eens dit artikel.

Vanaf 1 juli 2021 gelden de volgende tarieven:

Aan u worden de volgende kosten eenmalig doorberekend:

Voor het opzetten van uw website inclusief template, ledenadministratie en specifieke software kosten:  € 375,00.
Dit is inclusief bijdrage aan de hardware kosten van, en helpdesk ondersteuning via email door de coördinator gedurende het eerste jaar.

Daarnaast wordt - indien gewenst - per kalenderjaar aan u doorberekend:

Bijdrage aan de hardware kosten van, en helpdesk ondersteuning via email door de coördinator:  € 35,00.

Jaarlijks bent u in de gelegenheid te beslissen of een dergelijke ondersteuning nog noodzakelijk is.

Voor weinig geld een moderne, op een goed CMS gebaseerde, website met vakkundige helpdesk ondersteuning.

Bovenstaande bedragen gelden voor koren die de amateur-status hebben en als zodanig staan geregistreerd.
Heeft u geen amateur-status of is deze niet geregistreerd dan dient u - i.v.m. licentierechten - met extra kosten rekening te houden (± € 75.00). 

Hoe kunt u zich aanmelden?
Aanmelden is eenvoudig:
Stuur een email naar de projectcoördinator en vermeld daarin de volgende gegevens:

 • Naam van uw koor
 • Secretariaat gegevens van uw koor
 • Eventueel het adres van de al in gebruik zijnde website

U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding met een uitnodiging voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek in Venlo waarin gedetailleerde afspraken worden gemaakt over de realisatie van e.e.a. Daarbij zijn de volgende gegevens noodzakelijk:

 • Contact persoon binnen het bestuur incl. e-mailadres (verplicht; niet dezelfde als de hierboven bedoelde webmaster)
 • Huidige URL (webadres) van uw website (voor zover reeds aanwezig)
 • Gewenste URL voor uw website (indien noodzakelijk)
 • Huidige hosting provider (naam, adres website)
 • Verklaring dat u bereid bent uw website naar Combell te verhuizen (voor zover van toepassing).
  De verhuizing zal door de projectcoördinator in overleg met u worden geregeld.

Inlogformulier