logoEen project van Gert Uphoff.

Wat kost e.e.a.

Voor het samenstellen van een website voor uw koor - die in eerste instantie door de coördinator in overleg met u wordt gebouwd en opgeleverd - is het volgende van belang:

 • U dient een redelijke ervaring in het gebruik van Pc's te hebben; vooral ervaring met producten zoals Word, Excel is nuttig maar niet per se nodig.
 • Heeft u al ervaring met Joomla! ? Dan zult u zeer snel resultaat boeken!  
 • Om aanspraak te kunnen maken op ondersteuning van de projectcoördinator, moet uw website bij ondergebracht worden (b.v. STRATO).
 • Lees ook eens dit artikel.

Vanaf 1 november 2022 gelden de volgende tarieven:

Aan u worden de volgende kosten eenmalig doorberekend:

Voor het opzetten van uw website inclusief template, ledenadministratie en specifieke software extensies:  € 425,00.
Dit is inclusief bijdrage aan de hardware kosten van, en helpdesk ondersteuning via email door de coördinator gedurende het lopende kalenderjaar.

Daarnaast wordt - indien gewenst - per kalenderjaar aan u doorberekend:

Bijdrage aan de hardware kosten van, en helpdesk ondersteuning via email door de coördinator:  € 42,50.
Ook de abonnementen op verschillende extensies zijn voor rekening van Korenonline.

Jaarlijks bent u in de gelegenheid te beslissen of een dergelijke ondersteuning nog nodig is.

Voor weinig geld een moderne, op een goed CMS gebaseerde, website met vakkundige helpdesk ondersteuning.

Bovenstaande bedragen gelden voor koren die de amateurstatus hebben en als zo staan geregistreerd.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Aanmelden is eenvoudig:
Stuur een e-mail naar de projectcoördinator en vermeld daarin de volgende gegevens:

 • Naam van uw koor
 • Secretariaat gegevens van uw koor
 • Eventueel het adres van de al in gebruik zijnde website

U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding en een uitnodiging voor een vrijblijvende Zoom-sessie waarin gedetailleerde afspraken kunnen worden gemaakt over de realisatie van e.e.a.

Daarbij zijn de volgende gegevens noodzakelijk:

 • Contact persoon binnen het bestuur incl. e-mailadres (verplicht; niet dezelfde als de hierboven bedoelde webmaster)
 • Huidige URL (webadres) van uw website (voor zover al aanwezig)
 • Gewenste URL voor uw website (indien noodzakelijk)
 • Huidige hosting provider (naam, URL van de website)

Inlogformulier