logoEen project van Gert Uphoff.

Nieuwe hosting provider iets voor uw website?

In de afgelopen tijd heb ik onderzocht in hoeverre het mogelijk is om voor uw website naar een degelijke, maar goedkopere provider over te schakelen. Directe aanleiding is de behoorlijk opgelopen kosten bij Combell.

Het overstappen naar een andere provider is geen sinecure. Niet alleen omdat voldaan moet worden aan mijn eisen m.b.t. kwaliteit maar ook of het technisch onderhoud door mij goed uit te voeren is. Dat laatste  natuurlijk voorop gesteld dat u van de diensten van Korenonline gebruik blijft maken. Ook andere aspecten spelen een rol. Zo is het uit privacy overwegingen raadzaam dat de servers die gebruikt worden niet buiten Europa staan.

Het tarief en de daarvoor geboden pakket van diensten moet aantrekkelijk genoeg zijn. Na grondig onderzoek en de ervaringen opgedaan bij het overzetten van een eerste website naar STRATO (Basic) meen ik een prima alternatief gevonden te hebben dat op langere termijn behoorlijk kostenbesparend kan blijken.

De huidige nota's van Combell zijn - dank zij een korting van 20% - minimaal € 174 p.j. door extra's oplopend tot boven de € 200.
STRATO gaat € 72 per jaar kosten terwijl op dit moment een TV actie loopt: het eerste jaar € 12 !

Echter er zijn wel zaken die het zo maar verhuizen niet zonder meer mogelijk maken. Belangrijkste eis is dat STRATO PHP 8.0 als basis platform eist. Bij Combell gebruiken wij noodgedwongen versie 7.4.
Uw website kan n.l. niet onder PHP 8.0 functioneren zolang u Rok extensies gebruikt zoals Rokgallery (al eerder door mij op gewezen), Roksprocket, Rokcandy etc. eenvoudigweg omdat Rockettheme al heeft  weten de alle extensies niet voor PHP 8.0 beschikbaar te stellen.

Van PHP 7.4 is nu al bekend dat deze na 28 november 2022 niet meer gemainteneerd wordt. Na november zal via de STRATO extended support de veilige werking van een website gegarandeerd blijven tot 1 februari 2023 is deze dienst gratis maar daarna zal STRATO € 4,66 per maand in rekening gebracht worden.

Mogelijke plan van aanpak

U verhuist uw bestaande website. De toekomstige extended support kosten neemt u voor lief. Het eerste jaar betaalt u STRATO € 12; daarna € 6 per maand vanaf 1-2-2023 € 10,66 per maand. Indien gewenst kan ik de verhuizing verzorgen waarvoor ik eenmalig € 50 declareer. Geen additionele kosten voor uw domeinnaam en veiligheidscertificaat. 20Gb opslag is erg ruim en voldoende.

Het is natuurlijk spijtig om na 17 jaar afscheid te moeten nemen van de Rockettheme extensies maar overgaan op PHP versie 8.0 is op termijn wel uit het oogpunt van continuïteit de betere route. De meeste websites gebruiken Rokgallery die, zoals al eens eerder aangekaart, vervangen kan worden door Ignitegallery. Ignitegallery door mij laten installeren inclusief de uitgebreide instellingen: eenmalige bijdrage € 10.
Ook Rokgallery elimineren en bestaande galerijen overzetten? Dit is prima mogelijk indien u het originele fotomateriaal gegroepeerd in mappen per galerij aan mij kunt aanleveren. Het is n.l. moeilijk/nauwelijks mogelijk het materiaal via RokGallery te downloaden. Goed overleg met mij zal nuttig zijn. Eenmalige kosten: € 25; bij zeer grote hoeveelheden van aan te maken galerijen behoud ik mij het recht voor daar vooraf in onderling overleg van af te wijken.

Gebruikt u Roksprocket of Rokcandy ? Overleg met mij wat de mogelijkheden zijn. Meestal goed oplosbaar.

Lees ook dit artikel!

Let op

• Hosting providers restitueren nooit. Trimmen van de overgang kan dus nuttig zijn maar gezien Combell's opzegtermijn van een maand is het noodzakelijk een verhuizing goed te plannen. Ik kan u daarbij helpen zolang ik de contractgegevens in kan zien hetgeen ik kan indien u dat niet geblokkeerd hebt.
• Alle tarieven van STRATO zijn inclusief B.T.W.

Inlogformulier