logoEen project van Gert Uphoff.

Hoe moet ik met jSmallfib te werk gaan?

jSmallfib Joomla! plugin maakt het mogelijk om een Joomla artikel om te zetten naar een vorm van bestandsbeheer.

N.B.: In het algemeen is het gebruik van de extensie Dropfiles een betere en eenvoudigere oplossing.

Er kan gebladerd worden in mappen en bestanden op een gespecificeerde bestandslocatie en, afhankelijk van gebruikers- of groepsrechten bewerkt worden. Optioneel kan het systeem alle activiteiten loggen (uploaden, downloaden, wijzigen, mappen aanmaken, hernoemen en verwijderen van mappen en bestanden); Dit logbestand kan bekeken worden door de gebruikers met de juiste rechten. Om deze logfunctie te kunnen gebruiken is het nodig dat het artikel de volgende tekst bevat:

{ jsmallfib [repository]}

waarbij

  • jsmallfib
   het commando is: het moet exact zo geschreven worden (het mag hoofdletters bevatten), en dient direct na het openingshaakje geplaatst te worden (zonder spaties).

 

 • [repository]
  is de optionele parameter die de hoofdmap van de bestandensmappen aangeeft (bij gebruik tussen vierkante haken plaatsen). Deze bestandslocatie dient aanwezig te zijn in het het pad dat bij de plugin parameters is aangegegeven (de standaard jsmallfib Pad-parameter aan de rechterkant van deze pagina). Het standaard jsmallfib Pad mag relatief zijn aan de Joomla! hoofdmap, of aangegeven worden door een absoluut pad (handig als het pad buiten de root geplaatst is).

  Let op alleen als er gebruik gemaakt wordt van een relatief pad zal jsmallfib proberen om een niet-bestaande map aan te maken.

Afhankelijk van de rechten, zijn de standaardwaarden aan te passen in de parameters van de plugin, voor zowel de bezoekende als de geregistreerde gebruikers. Om toegangsrechten te implementeren voor specifieke gebruikers of voor alle joomla categorieën kunnen de standaardwaarden overruled worden door gebruik te maken van de extra optionele commando's na de repository parameter in de coderegel met het volgende format:

{ jsmallfib [repository] [id1:permission1] ... [idN:permissionN]}

waar

 • [id:permission]
  is gekoppeld aan een gebruikersID met specifieke toegangsrechten. De volgende gebruiksrechten zijn beschikbaar:

  0
    -> geen toegang

  1
    -> alleen bekijken (kan aleen door de bestanden bladeren)

  2
    -> mogelijkheid om mappen aan te maken, bestanden te plaatsen en hernoemen van bestanden en mappen

  3
    -> mag bestanden verwijderen, maar geen mappen

  4
    -> mag bestanden verwijderen en lege mappen

  5
   -> mag ook logbestanden bekijken

De id parameter is bedoeld als gebruikers-ID; die zijn te vinden in de Joomla user manager (gebruikersbeheer) (let op: ID 0 is gekoppeld aan alle niet-geregistreerde gebruikers). Als de gebruikers-ID voorafgegaan wordt door de letter G (of g) wordt gebruik gemaakt van een Joomla! contact categorie-ID (deze id's zijn te vinden in de lijst van Joomla! Contactcategorieën)

Commandovoorbeeld:

{ jsmallfib [project] [63:2] [65:3] [g6:2] desc(Hello file browsing world!)}

hier wordt aangenomen dat de staadaardtoegang 0 is (geen toegang), gebruikers met gebruikers-ID 63 en 65, evenals alle gebruikers die behoren tot de contactcategorie met ID 6 zullen alle mappen en bestanden zien die onder de map 'project' staan (onder het standaardpad dat in de plugin parameters is aangegeven). Gebruikers-ID 63 zal bestanden kunnen plaatsen en mappen aan kunnen maken, gebruikers-ID 65 zal ook de mogelijkheid hebben om te verwijderen, terwijl alle gebruikers uit contactcategorie met ID 6 toegangsrechten 2 hebben (aanmaken mappen en plaatsen bestanden).

Je kunt het bestandsbeheer ook nog een beschrijving geven door deze volgens onderstaand format aan te geven

desc(dit is de beschrijving)

tussen haakjes. Dit zal getoond worden onder de titel an voor de mappen/bestanden (in het bovenstaande voorbeeld staat er dus de regel Hello file browsing world!).

Tenslotte nog dit over de commanderegel: de haakjes en vierkante haken bij repository zijn verplicht, het gebruik van id-rechten is minder strict. Het bovenstaande voorbeeld kan ook als volgt geschreven worden:

{ jsmallfib [project] 63:2, 65:3 g6:2 desc(Hello file browsing world!)}

De iconen behorende bij bestandsextensies zijn geplaastst in de map plugins/content/jsmallfib in de Joomla! installatie. De iconen zijn PNG-afbeeldingen en genoemd als ext.png, waarbij ext de bestandsextensie is. Een nieuwe bestandsextensie kan dus makkelijk gemaakt worden door een nieuw icoontje met de juiste naam te plaatsen.

N.B.: In dit artikel is opzettelijk een spatie geplaatst tussen de openingsaccolade en het woord jsmallfib. Die spatie mag in de praktijk niet gebruikt worden!

Inlogformulier