logoEen project van Gert Uphoff.

Over Joomla! 3, 4 en 5

Over Joomla! 3 en versies 4/5

Al geruime tijd is bekend dat op 17 augustus 2023 de support op Joona! 3.10.12 stopte. Het is verstandig dat u zich realiseert wat dit feitelijk inhoud.
Daarom adviseer ik u met klem om dit artikel te lezen.

Het blijven werken met Joomla 3.10.12 kent dus nauwelijks bezwaren.
Er zijn echter een paar zaken waar u rekening moet maken:
In hoeverre de extensies die u nu gebruikt goed blijven functioneren is mij niet bekend!
Er zijn er echter wel waarvoor ik al eerder aandacht vroeg: RokGallery (ga over naar Ignite Gallery) en bijv. Proforms (ga over naar RSForm! Pro).
Een belangrijke "handicap" is niet op te lossen. Templates van RokGallery zijn niet PHP 8 compatibel waardoor het bijv. niet mogelijk is met categorie lijsten te werken.
Er is een oplossing door voor die pagina de template Protostar in te zetten.

Studie Joomla! 4+ afgerond

In het eerste half jaar 2023 heb ik Joomla! 4 onder de loep genomen. Eind oktober ook Joomla! 5. Aanvankelijk even wennen maar Joomla! 4+ is t.o.v. Joomla! 3 beter gestructureerd opzet.
J4 ControlepaneelInmiddels werden meerdere volledig nieuwe websites gebouwd c.q. bestaande websites geconverteerd zoals:

Er zijn abonnees die me benaderd hebben m.b.t tot een eventuele overgang naar Joomla! 5 en de daaraan verbonden kosten.
Een en ander is afhankelijk van veel factoren zodat ik voor elke website een vooronderzoek moet doen. Op basis daarvan kan ik een degelijk advies geven (wel of niet doen). De hieraan verbonden eenmalige kosten € 25. Ik kan echter nu al aangeven wat overgang naar J5 betekent: een nieuwe website bouwen. De eenmalige kosten € 450. Te verminderen met kosten vooronderzoek en eventueel te vermeerderen met abnormale kosten i.v.m. het overbrengen van delen van de huidige inhoud.

U kunt dit ook door een externe partij laten doen. Reken op minimaal € 500 à € 600 exclusief BTW. Maar veelal komen er extra kosten bij!

Inlogformulier