logoEen project van Gert Uphoff.

Inhoud van dit artikel

Mogelijk is dit artikel ook voor u relevant.


Nader toelichting voor bezoekers

PrivacyverklaringBij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, hooguit alleen om de navigatie, bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Privacy informatie voor abonnees van Korenonline

Korenonline, gevestigd aan Via Crescendo 59, 5912 AV 59, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

https://www.korenonline.nl

Via Crescendo 59
5912 AV Venlo
+31 622 503 572

G.J.M.M. Uphoff is degene - en enige - die de site beheert. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wat is korenonline.nl ?

Korenonline.nl is een openbare website die t.b.v. Nederlandse amateurkoren is opgezet. De site bevat ondersteunende informatie voor die koren die met Joomla en een website voor hun koor hebben (laten) ontwikkelen. Via een abonnement kan additionele ondersteuning worden geleverd waarvoor registratie van bepaalde persoonlijke gegevens noodzakelijk is. Overigens is korenonline geen commerciële organisatie. Het tarief voor het abonnement is uitsluitend bedoeld ter dekking van out-of-pocket kosten van de beheerder.
Bovendien is het mogelijk dat - uitsluitend voor amateurkoren - in een projectmatige aanpak een website wordt ontwikkeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Korenonline verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam van de webmaster van het koor
- Betalingsgegevens, echter geen bankrekeningnummers
- E-mailadres
- Registratienummer bij Combell
- URL van de website van uw koor
- Gebruikersnaam en wachtwoord om via de "administrator" van uw site de technisache ondersteuning van uw website te kunnen verzorgen.  Indien van toepassing ook voor toegang tot de ledenadministratie programmatuur. Deze codes worden door c.q. onder verantwoording van het bestuur van de vereniging uitgegeven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Bijzondere en/of gevoelige waarmee wij tijdens het leveren van support in aanraking kunnen komen

Teneinde de noodzakelijke support te kunnen leveren dient soms inzicht verkregen te worden in gegevens die abonnee beheert en op grond van de AvG dient te beschermen. Daarom kan in dat geval pdfeen verklaring tot geheimhouding van krachtversie d.d.: 31/01/2019, 09:23 zijn.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Korenonline verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Korenonline neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Korenonline) tussen zit. Korenonline gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Joomla, een op PHP en MySql gebasseerde CMS systeem t.b.v. van het onderhoud van de website (een internet toepassing)
- Excel op een locale Pc waarin uw gegevens zoals hierboven vermeld worden bewaard.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zolang u geabonneerd bent op de support service bewaren wij uw gegevens. Na beeindiging worden deze direct verwijderd.
Korenonline bewaart uw persoonsgegevens dus niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens werden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Korenonline verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In de praktijk alleen aan Combell t.b.v. het initialiseren van uw contract met deze serviceprovider; nooit aan derden. Daarna kunt u uw gegevens bij Combell zelf beheren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Korenonline gebruikt alleen technische en functionele cookies. Geen analytische cookies die inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Overigens kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Korenonline en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Een dergelijk verzoek zal meestal tot gevolg hebben dat korenonline niet meer in staat is gerichte service te verlenen. De website korenonline.nl is echter openbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Korenonline wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Korenonline neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Deze verklaring werd samengesteld met behulp van veiliginternetten.nl

Inlogformulier