logoEen project van Gert Uphoff.

JCE: De opmaak van een artikel

Artikelindex

Een goede website hanteert stringente typografische standaards. Handhaving hiervan zorgt er voor dat de site een professionele uitstraling heeft. Afwijken er van is dus uit den boze.

Dat neemt echter niet weg dat een website, zoals die van een koor, vaak behoefte heeft aan extra zaken die minder met typografie te maken hebben terwijl het gebruik maken van sommige typografische hoogstandjes uitsluitend mogelijk zou zijn indien de betreffende beheerder HTML en/of CSS kennis zou hebben.
In dit uitgebreide artikel wordt gepoogd je op een eenvoudige manier te leren hoe je zonder HTML kennis toch heel veel kunt bereiken. Kies in bovenstaande lijst een van de onderwerpen.

Als beheerder heeft u van de webmaster toegangscodes gekregen waarmee je zowel via de front-end-zijde als de back-end-zijde toegang kunt krijgen.

Op de back-end zijde dient u zorgvuldig om te gaan met de menu-items van o.a. het Componenten menu. U kunt de website enorm beschadigen als u niet weet waar e.e.a. voor dient. Het aanmaken van Categorieën graag goed afwegen: zij zorgen voor structuur in uw content.


Artikelen maken en beheren

Binnen de website wordt gebruik gemaakt van JCE editor. Dit is een zeer krachtige editor die op vele manieren ingeregeld kan worden. Alle beschikbare plug-ins worden geïnstalleerd.
Dit is geen handleiding voor het kunnen omgaan met de JCE editor. Als beheerder dien je voldoende ervaring te hebben met programma's als Word en Excel waardoor je de meeste icoontjes en hun functie wel zult herkennen. Een flink aantal icoontjes openen een venster waarin zich vaak meerdere tabbladen bevinden. Ga aan het oefenen; probeer het uit. Gezonde nieuwsgierigheid is de beste methode om met de editor te leren omgaan. Aan het eind van dit artikel vind je tips om e.e.a. te doen.

JCE kent vele icoontjes maar ze zijn niet allemaal geactiveerd : de super administrator heeft de mogelijkheid aan groepen aparte sets toe te kennen en daarvan wordt in deze site gebruik gemaakt. Aan elke groep/jce-functie kunnen bovendien, via instelbare parameters, allerlei beperkingen opgelegd worden.

imagesstoriesdemotableIconsJceVooral het goed kunnen omgaan met de spreadsheet-achtige icoontjes is van belang. Een ledenlijsten wordt veelal met deze opties gemaakt. Lees de betreffende artikelen over het maken en onderhouden van tabellen.

Wil je een web-item op de site zelf wijzigen dan kan dat indien op de betreffende pagina een extra icoontje (meestal met potlood) verschijnt dat, nadat je er op geklikt hebt, er voor zorgt dat de editor zich opent. Deze mogelijkheid verschijnt echter alleen als u op de front-end als beheerder bent ingelogd.

Nieuwe artikelen maak je aan door in het Inhoud de optie Nieuw artikel toevoegen ... te kiezen. Bij het aanmaken van een nieuw artikel is het belangrijk dat je de parameters, die op de diverse tabbladen staan staan, zorgvuldig invult. Voor nieuws kies je als Categorie de optie Nieuws. Speciaal artikel moet bij mijn website lay-out meestal Nee zijn. Gebruik deze optie uitsluitend als u op uw Homa-pagina met meerdere artikelen werkt. Het invullen van een start en einddatum vereenvoudigt het onderhoud op de website. Invullen dus!

Als u een nieuw artikel maakt geef het dan, totdat je volkomen tevreden bent met het resultaat, het Toegangsniveau Speciaal. Bezoekers van de website zullen dan niet zien wat u in elkaar aan het zetten bent. Artikelen met toegangsniveau speciaal zijn uitsluitend zichtbaar voor beheerders en natuurlijk de webmaster. En niet voor (geregistreerde) bezoekers.

Als je een nieuw artikel maakt kun je gebruik maken van een aantal bijzondere zaken.
Zo vindt je onder aan het invoervak van de editor een aantal klikbare teksten en/of knoppen die je voor speciale doeleinden kunt gebruiken:


Afbeeldingen: zij verrijken je artikel

Met de tekst/knop Afbeelding of met de speciale knop voor RokGallery-afbeeldingen kun je afbeeldingen in de tekst plaatsen.
Kopje koffie ?Desnoods kun je die eerst van je Pc ophalen. Zorg er voor dat deze niet te groot zijn; pas ze desnoods eerst op je Pc aan en belangrijk: berg ze op in de juiste map. Dat is vrijwel altijd in RokGallery. 
Als je meerdere afbeeldingen wilt ophalen kan dat tegelijkertijd. Sleep eerst alle afbeeldingen naar het invoer venster.

Je kunt met de JCE eitor iconen en RokGalley ook een of enkele foto's in een artikel plaatsen. Die zijn dan uit te vergroten door er op te klikken.

Uw afbeeldingen bewerken? Lees dit artikel.
In dit artikel kunt u kennis maken met een bijzondere manier van foto's plaatsen in een tekst.

Webruimte is kostbaar. Verwijder fotoalbums de foto's en de galerij, als ze overbodig zijn. Vergeet daarbij niet om ook het menu-item te verwijderen! Tip: In principe albums maximaal een jaar op de site tonen.


Een artikel in meerdere stukken opsplitsen

Met de tekst/knop nieuwe pagina verdeel je een artikel in meerdere pagina's. Elke pagina kan een eigen titel krijgen. In je editor zie je een doorgetrokken streep. Bovenaan de pagina wordt een artikel index geplaatst. Dit artikel is een goed voorbeeld van een dergelijke opmaak. Via de index kun je snel naar een bepaald deel van het artikel gaan.

Indien gewenst kan het gehele artikel in een keer getoond worden waarbij wel wat extra witruimte ontstaat op de plekken waar de oorspronkelijke scheidingen waren aangebracht.


Een artikel opdelen in een inleiding en de rest

Met de tekst/knop Lees meer verdeel je een artikel in twee stukken. Dit wordt meestal gebruikt om eerst een inleiding te geven met daaronder een tekst Lees meer die, door er op te klikken, de rest van het artikel toont. Via de parameters van een artikel kun je voor de tekst Lees meer ... een vervangende tekst plaatsen.


RokCandy: voor additionele opmaak

YouTube macroDe knop RokCandy macro's stelt je in staat speciale opmaak voor tekst te genereren. Zo'n speciale opmaak bestaat altijd uit een openingscode tussen haken (brackets) gevolgd door jouw tekst tussen accolades en vervolgens een sluitcode tussen haken. Om het typen te vereenvoudigen kun je met de knop een code selecteren waarna je de standaardtekst en de daarbij behorende accolades vervangt door jouw tekst. Ben je op de front-end aan het werk dan zit er niets anders op dan de codering te typen.

De via RokCandy beschikbare macro's kun je laten aansluiten aan op de typografische mogelijkheden van de website. Mocht je dringend bhoefte hebben aan bepaalde mogelijkheden en niet weten hoe je een item voor RokCandy aanmaakt lees dan dit artikel. En je kunt natuurlijk ook aan de projectleider vragen een macro te maken.


Audio, Video, You Tube: het kan allemaal

Video vreet ruimte. Plaats ze op Youtube (gratis) en maak met JCE-editor een koppeling. Of gebruik een RokCandy macro.
Het inbrengen van audio-visuele media in een artikel gebeurt m.b.v. het speciale icoon in de JCE editor: Invoegen/bewerken media. Dus ook om externe media op te roepen zoals bestanden bij YouTube. Bovendien zijn er technieken om YouTube materiaal via de insluit methode aan uw website toe te voegen:


Slotopmerkingen

Gebruik de extra opmaakcodes met mate. Alleen dan behouden zij hun attentiewaarde. Houdt de website rustig.

Gebruik nooit de spatie balk om teksten uit te lijnen. Wat op jouww Pc er aardig uit ziet is een warboel op de Pc van de bezoeker.
Leer in elk geval om te gaan met de spreadsheet-achtige icoontjes, waarmee je heel makkelijk tabel-achtige opmaak kunt bereiken.

Tip: als je wilt oefenen maak dan eens een geheel nieuw artikel en stel eerst de volgende parameters in:

  • Categorie: Beheerders
  • Toegangsniveau: Speciaal

Kies als titel voor het artikel het woord Test gevolgd door je naam. Daardoor weten andere beheerders waarvoor het artikel dient. Maak je artikel af en bewaar het. Vervolgens kies je in het hoofdmenu van de website Voor leden en na het aanmelden het Menu Nieuws en vervolgens het submenu voor Beheerders.
Als je uitgetest bent wel graag de optie gepubliceerd afzetten of nog beter: het artikel verwijderen (via de back-end).

Inlogformulier